۱۲تیر/۹۷
استعلام و اعتراض به نمره منفی گواهینامه

نحوه استعلام و اعتراض به نمره منفی گواهینامه

استعلام وضعيت نمره هاي منفي گواهينامه از طریق اپلیکیشن فرمون می توانید نمره منفی گواهینامه خود را استعلام کنید و یا با ارسال شماره ۱۰ رقمی گواهينامه ازطريق پيامك به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ 

ادامه مطلب...