Last Updated:

کارت سوخت خودروهای خارجی

فرمون

کارت سوخت برای خودروهای لوکس صادر نمی شود. برخی خودرو های خارجی هستند که مجاز به دریافت کارت سوخت نمی باشند. تمامی خودرو های تولید داخل و خارج که طول عمر بالای ۲۵ سال دارند فرسوده محسوب می شوند و مجاز به دریافت کارت سوخت نیستند.

کارت سوخت برای خودروهای خارجی لوکس با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی سی و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی صادر نمی شوند. در این بین افرادی وجود دارند که خودرو های آن‌ها به صورت قولنامه ای است و یا اینکه به صورت ورثه ای این خودرو ها به آن‌ها رسیده است. این افراد در صورتی که خودروی خارجی آن‌ها واجد شرایط دریافت می باشد باید به همراه مدارک خود به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

از آنجا که استفاده از کارت سوخت شخصی برای تمام خودروها الزامی است خودروهایی که به آنها کارت سوخت تعلق نمی گیرد می توانند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.

روند دریافت کارت سوخت ماشین خارجی هم مانند ماشین های داخلی است و هیچ تفاوتی با هم ندارند. و باید برای دریافت آن به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنید.

آیا ماشین های پلاک اروند کارت سوخت دارند؟

منطقه اروند به دلیل منطقه آزاد تجاری بودن مملو از خودرو های لوکس و خارجی است. افراد ساکن در این منطقه عموماً از خودرو های خارجی استفاده می کنند با این حال برای جلوگیری از ورود خودرو ها به صورت قاچاق به داخل کشور از پلاک های مخصوص منطقه اروند استفاده می کنند.

مقدار سهمیه و نوع دریافت کارت سوخت ماشین های پلاک اروند هیچ تفاوتی با خودرو های پلاک ملی ندارد. همچنین دریافت کارت سوخت ماشین های پلاک اروند که واجد شرایط دریافت کارت سوخت ماشین خارجی باشند در صوتی که دارای گارانتی خودرو باشند و یا به صورت دسته دوم و بدون گارانتی وارد منطقه تجاری اروند می شوند امکان پذیر است.

خودرو های پلاک اروند که واجد شرایط دریافت کارت سوخت باشند می توانند با ثبت در خواست خود اقدام نمایند.

نحوه دریافت کارت سوخت برای خودروهای اروندی

برای دریافت کارت سوخت ماشین های پلاک اروند مالکان این خودرو ها باید با در دست داشتن مدارک و اسناد خودرو های خود به گمرک منطقه آزاد اروند مراجعه کنند و درخواست خود را برای دریافت کارت سوخت اعلام کنند.