Last Updated:

۲۰ درصد خودروهای تهران معاینه فنی برتر گرفته‌اند

فرمون

مدیر عامل حمل و نقل شهرداری تهران گفت: تاکنون ۲۰ درصد خودروها در تهران معاینه فنی برتر کسب کرده‌اند و ۳.۵ میلیون خودرو از طرح LEZ استفاده کرده‌اند.

به گزارش فرمون به نقل از ایسنا، یوسف حجت در چهل و یکمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به این که آلودگی سایشی ۵ برابر آلودگی اگزوز خودروها است، اظهار کرد: ۲۵ درصد ذرات آلاینده از لنت و آسفالت تولید می‌شود.

حجت ادامه داد: تاکنون ۳.۵ میلیون خودرو یعنی ۱۰۰ درصد در تهران از طرح LEZ ( طرح کاهش آلودگی هوا) استفاده کرده‌اند.

او در رابطه با استفاده از طرح LEZ در تهران اظهار کرد: در سال ۹۷ تعداد ۲۲۱روز بیلینگ (طرح LEZ) برای دو محدوده انجام شده که در جمع ۳۵میلیون بیلینگ در طول سال انجام شده است.

مدیر عامل حمل و نقل شهرداری تهران تصریح کرد: به طور متوسط در تهران ۱۵۶ هزار بیلینگ در روز انجام شد که در ۵ روز از سال تعداد بیلینگ‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار بوده است.

وی اضافه کرد: حداقل بیلینگ ۶۸ هزار عدد در ۸ مهرماه سال۹۷ بوده که در ۲۱۶ روز دیگر تعداد بیلینگ‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بود.

حجت با بیان این که تاکنون ۲۰ درصد خودروها در تهران معاینه فنی برتر کسب کرده‌اند، گفت: ۳۵ درصد بیلینگ‌ها در ساعات اوج تردد هستند.

وی با بیان این که در تهران حدود ۳۰۰ هزار خودرو از ۲۰ روز بیلینگ خود استفاده کرده‌اند، افزود: کمترین ورودی به طرح ۱۴۴هزار خودرو و بیشترین ورودی ۳۴۷هزار خودرو بود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری تهران اظهار کرد: بیش از یک میلیون خودرو ۳۴ درصد تنها یک روز و ۲میلیون خودرو  ۵۷ درصد بیش از دو روز از طرح استفاده کرده‌اند.

به گفته وی، ۲۰۰ هزار خودرو بیش از ۲۰ روز از طرح LEZ (کاهش آلودگی هوا) در تهران یعنی ۶ درصد استفاده کرده‌اند.

همچنین در ادامه جلسه علیرضا احمدی - معاون ستاد سوخت - با بیان این که مجوز اسقاط ۱۰ هزار موتور سیکلت فرسوده از ستاد فرمان امام صادر شده است و ۶۰۰ هزار گواهی اسقاط برای موتور سیکلت وجود دارد، اظهار کرد: لازم است که اطلاعات موتور سیکلت‌های اسقاطی که فروخته می‌شود به پلیس فرستاده و از تردد آنها جلوگیری شود.

معاون ستاد سوخت ادامه داد: ۲۹هزار خودرو فرسوده در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که تاکنون برای اسقاط آنها اقدامی نشده است.

احمدی ادامه داد: لازم است که برای مالکین خودرو و موتورهای فرسوده وام‌های کم بهره قرار دهیم تا افراد به اسقاط وسایل فرسوده خود ترغیب شوند اما این موضوع هنوز تامین مالی نشده است.