Last Updated:

60 درصد خودروهای جدید در آزمون آلایندگی برتر مردود شدند

فرمون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با بیان اینکه داشتن گواهی معاینه فنی برتر به منزله نداشتن آلایندگی نیست،‌ گفت:60 درصد خودروهای جدید در آزمون آلایندگی برتر مردود شدند.

حسین مقدم، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در پرسش مخاطبان فارس من درباره اینکه معاینه فنی برتر، واقعا چه برتری دارد؟ اظهارداشت: در معاینه فنی برتر آزمون آلایندگی خودروها دارای شرایط سخت گیرانه‌تری است ولی داشتن گواهی معاینه فنی برتر به منزله نداشتن و یا عدم تولید و انتشار آلایندگی نیست.

وی افزود: در شرایط اضطراری آلودگی هوای شهر بنابر تصمیم سازی کمیته‌های تخصصی، تردد هرچه کمتر خودروهای با سوخت فسیلی و جلوگیری از ایجاد ترافیک و تولید آلایندگی ایستایی می تواند در کنترل افزایش آلایندگی محیطی موثر باشد.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 300 هزار خودرو موفق به دریافت معاینه فنی برتر در تهران شده‌اند.

مقدم گفت: از ابتدای اجرای مرحله نخست طرح کاهش آلودگی هوا در آذر 95 تمامی خودروها می‌توانند نسبت به دریافت معاینه فنی برتر در مراکز به صورت اختیاری اقدام کنند.

وی بیان داشت: رانندگان خودروهایی که موفق به اخذ معاینه فنی برتر شوند امتیاز 25 درصد تخفیف جهت تردد در محدوده طرح ترافیک جدید را دارند.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران اعلام کرد: در مراکز معاینه فنی شهر تهران برای همه خودروها معاینه فنی برتر انجام می‌شود که در صورت مردودی خودرو در معاینه فنی برتر و قبولی در معاینه فنی معمولی در صورت تمایل مالک، برای خودرو معاینه فنی معمولی صادر می‌شود.

مقدم گفت: معاینه فنی برتر در هزینه هیچ تفاوتی نداشته و تنها در آزمون آلایندگی دارای شرایط سختگیرانه تری است.

وی در پایان اعلام کرد: 60 درصد خودروهای زیر 4 سال که برای دریافت معاینه فنی مراجعه کرده‌اند در آزمون آلایندگی برتر مردود شده‌اند.