۱۱دی/۹۷
4کاری که نباید هنگام رانندگی در مه انجام دهیم

۴ کاری که نباید هنگام رانندگی در مه انجام دهیم

رانندگی در مه نیازمند دقت و توجه بسیار زیادی است و در تمامی لحظات باید تمامی جوانب احتیاط را رعایت کرد و از انجام دادن برخی کارها پرهیز کرد. برخی از این

ادامه مطلب...