۱۲تیر/۹۷
استعلام نمره منفی گواهینامه

نحوه استعلام و اعتراض به نمره منفی گواهینامه

استعلام وضعيت نمره هاي منفي گواهينامه نمره منفی گواهینامه چیست؟ نمره منفی در واقع جریمه ای برای رانندگان متخلف می باشد که به شکل یک امتیازمنفی برای انها در نظر گرفته می شود. از

ادامه مطلب...