۱۲تیر/۹۷
جدول نمره منفی گواهینامه

جدول لیست نمره منفی گواهینامه

جدول نمرات منفی گواهینامه متناسب با تخلفات ردیف عنوان تخلف رانندگی نمره منفی وسایل نقلیه شخصی وسایل نقلیه عمومی و سنگین ۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا

ادامه مطلب...