۲۴شهریور/۹۷
خرید و فروش حواله خودرو سایپا

حواله خودروهای پیش فروش سایپا قابلیت صلح و انتقال ندارد

پرشین خودرو: گروه خودروسازی سایپا، خودروهای پیش فروش شده اخیر خود را به نام فرد دیگری صلح نخواهد کرد. به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قاسم خاکی جوان رئیس اداره اطلاع رسانی و ارتباط

ادامه مطلب...