۱۲دی/۹۷
محاسبه قیمت خودرو دست دوم

محاسبه و تعیین قیمت خودرو دست دوم

فاکتورهای متعددی در تعیین قیمت خودرو دست دوم به روز دخیل هستند. ولی مهم ترین فاکتور قیمت خودرو دست دوم قیمت روز خودرو صفر است. نکته تاثیرگذار بعدی در مورد محاسبه قیمت

ادامه مطلب...