۱۳تیر/۹۷
شرط حذف نمره منفی گواهینامه

حذف نمره منفی گواهینامه رانندگی

برابر مقررات برای تعداد ۱۷۱ تخلف رانندگی در جدول جرایم رانندگی جریمه تعیین شده است که از این تعداد ۲۰ فقره حادثه‌ساز و رانندگان در صورت ارتکاب چنین تخلفات حادثه‌ساز ضمن اعمال جریمه

ادامه مطلب...