۲۹مهر/۹۷
جریمه و مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی

جریمه و مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی

مطابق با آنچه که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده در صورتی که در یک حادثه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن

ادامه مطلب...