مطالب مربوط به : مرکز معاینه فنی سراج

لیست آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودرو تهران

در حال حاضر بیشتر مراکز دو شیفته تا ۱۲ شب و سه مرکز بیهقی، نیایش و واحد سیار نوبنیاد به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و به صورت  شبانه روزی معاینه فنی انجام می شود. آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی […]

مشاهده