۰۱خرداد/۹۷
خودرو انگلیسی مینی

خودرو مینی هدیه عروسی پرنس هری و مگان مارکل

اهدای هدیه به عروس و داماد مساله ای رایج است حال اگر این موضوع مربوط به ازدواج خانواده سلطنتی باشد، مساله کمی فرق می کند. «پرنس هری» نوه «ملکه الیزابت» بیست و

ادامه مطلب...