۲۱آذر/۹۷
چگونه در هوای برفی رانندگی کنیم؟

چگونه در هوای برفی رانندگی کنیم؟

رانندگی در شرایط برفی هم مانند نگهداری خودرو در زمستان و فصل سرما نکات خاصی دارد که بسیاری از رانندگان طی سالها رانندگی در شرایط مختلف آب و هوایی به دست آورده

ادامه مطلب...