۲۱شهریور/۹۷
ترفندهای کاهش مصرف سوخت

ترفندهای کاهش مصرف سوخت

 ۱) شتابگیری خودرو به صورت پیوسته هنگام رانندگی سعی کنید فشار پایتان روی پدال گاز تدریجی و یکنواخت باشد. شتابگیری‌های ناگهانی باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. ۲) حرکت در محدوده سرعت مجاز

ادامه مطلب...