۰۱مرداد/۹۷
نتیجه مسابقه اینستاگرامی فرمون

اعلام نتیجه مسابقه اینستاگرامی فرمون

انتظارها به پایان رسید و برنده جوایز ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی و ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی این ماه مشخص شدند. جایزه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی این ماه به کاربری با بیشترین میزان جریمه رانندگی ( ۲٫۲۱۲٫۰۰۰) اهدا شد.

ادامه مطلب...