Last Updated:

آخرین قیمت خودروهای وارداتی ها در بازار

برخلاف خودروهای داخلی، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و به رغم اینکه در هفته های گذشته به دلیل تاخیر در فاکتور کردن و همچنین عدم تحویل خودرو به مشتریان از سوی خودروسازان داخلی، شاهد نوساناتی در بازار خودروهای داخلی و افزایش قیمت آنان نسبت به هفته قبل آنان بودیم، اما با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی می توانیم به ثبات قیمت و یا تغییراتی بسیار اندک آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.

حال پیرو این موضوع، در ادامه جدولی از آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهیه شده است که می توانید جزییات بیشتر آن را به نقل از دنیای اقتصاد در جدول زیر شاهد باشید.