Last Updated:

آلودگی هوای تهران کاهش یافته است؟

فرمون

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می‌گوید: «گزارش کیفیت آلودگی هوا موجب ابهام در تاثیر گذار بودن طرح کنترل آلودگی هوا در کاهش آلودگی هوای پایتخت شده است.»

علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به برخی از اظهار نظر‌ها مبنی بر این نکته که اجرای طرح کنترل آلودگی هوا، کاهش آلودگی هوا را در پی نداشته و در مقابل موجب تشدید آلودگی هوا شده است، گفت: هفته گذشته از طرف شرکت کنترل هوا گزارشی منتشر شد که در آن تأثیر اجرای طرح کنترل آلودگی هوا را بر تولید آلاینده‌هایی که از وسایل نقلیه منتشر می‌شود، در محدوده اجرای طرح را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته مقایسه کرده بود و طبق این گزارش به طور میانگین در تمام پایتخت ۷ درصد و در محدوده اجرای طرح کنترل آلودگی هوا ۱۴ درصد کیفیت هوا بهبود پیدا کرده است.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این نکته که گزارش کیفیت آلودگی هوا موجب ابهام در تاثیر گذار بودن طرح کنترل آلودگی هوا در کاهش آلودگی هوای پایتخت شده است، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که طرح کنترل آلودگی هوا آن دسته از ذرات آلاینده‌ای که از خودرو‌ها و ترافیک منتشر می‌شود را هدف قرار داده است و اجرای طرح کنترل آلودگی هوا نه کاری به کیفیت سوخت خودرو و نه به دیگر شاخص‌های تاثیر گذار در آلایندگی هوا دارد.

پیرحسین‌لو تاکید کرد: تنها هدف اجرای طرح کنترل آلودگی هوا کاهش میزان انتشار آلاینده‌های است که منشاء آن ترافیک و تردد خودرو‌ها در پایتخت است.

او ادامه داد: اجرای طرح کنترل آلودگی هوا می‌خواهد از نگاه ترافیکی وارد موضوع کنترل آلودگی هوا شود و برای بررسی تأثیرگذاری این طرح باید به میزان تولید شاخص‌هایی نگاه کنیم که رابطه مستقیم و غیرمستقیم با ترافیک و تردد خودرو‌ها دارد.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا به دو شاخص مونواکسید کربن و ذرات معلق زیر ۲ و نیم میکرون اشاره شده است که عامل ایجاد کننده هر دو این شاخص‌ها تردد خودرو‌ها در معابر پایتخت هستند.

پیرحسین‌لو با اشاره به مدت زمان بررسی میزان تأثیرگذاری اجرای طرح کنترل آلودگی هوا در کاهش میزان آلاینده‌های پایتخت گفت: هنگامی که بازه زمانی مقایسه تأثیرگذاری اجرای طرح کنترل آلودگی هوا افزایش پیدا کند به طور حتم تاثیر شاخص‌هایی مانند باد و باران که می‌تواند به صورت کوتاه مدت و مقطعی بر بسیاری از شاخص‌های آلودگی هوا تاثیر بگذارد کمتر می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان آلودگی هوا در تابستان سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۷ میزان کاهش پیدا کرده است.

او با تأکید مجدد بر این نکته که اجرای طرح کنترل آلودگی هوا تنها شاخص‌های آلاینده که منبع تولید آن‌ها خودرو‌ها هستند را هدف قرار داده است، گفت: در بازه‌ای از زمان (تابستان و بهار امسال) تعدادی از روز‌های پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم شد، اما باید به این نکته توجه کرد که علت آلودگی هوا در آن مقطع شاخص ازون بود که این شاخص آلاینده ناشی از تردد خودرو‌ها نیست.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: ما نمی‌توانیم با شاخص‌های غیرمرتبط با خودرو آمار‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را نقض کنیم.