Last Updated:

برنامه‌ای برای بخشودگی جرایم وجود ندارد

فرمون

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی، فعلاً برنامه‌ای درباره حذف تخلفات رانندگی و بخشودگی جرایم در صورت عدم تکرار، در دستورکار ندارد.

سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا، درباره موضوع «بخشودگی جرائم رانندگی در صورت عدم تکرار» که دغدغه برخی شهروندان است، اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی فعلاً درخصوص حذف تخلفات رانندگی افرادی که در یک بازه زمان مرتکب هیچ تخلفی نشده اند بخشودگی جرائم را در دستور کار ندارد؛ ولی درخصوص نمرات منفی که متاثر از نوع رفتار رانندگان است در مراحل مختلف بخشودگی را اعمال خواهد کرد.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در پاسخ به این سوال که بخشودگی در حوزه نمرات منفی به چه صورت است، تصریح کرد: مستند به تبصره ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات در صورتی که رانندگان در مراحل اول و دوم محرومیت قرار گرفته؛ مشروط به اینکه هنوز محرومیت آنها شروع نشده باشد و 6 ماه تخلفی مرتکب نشوند نمرات منفی آنها بلااثر خواهد بود.

وی، مرحله اول و دوم کسب نمره منفی و محرومیت از رانندگی را به تفکیک تشریح و اعلام کرد: در صورتی که راننده، 30 نمره منفی کسب کرده باشد گواهینامه اش ضبط و 3 ماه از رانندگی محروم خواهد شد؛ حال اگر راننده در این مرحله قرار داشته باشد و نمرات منفی اش حداکثر 29 نمره باشد اگر 6 ماه هیچ تخلفی مرتکب نشود نمرات منفی بلااثر خواهد بود؛ همچنین در مرحله دوم اگر راننده متخلف نمرات منفی اش به 25 نمره برسد گواهینامه اش ضبط و 6 ماه از رانندگی محروم است؛ اگر در این مرحله نیز راننده حداکثر 24 نمره منفی داشته باشد و 6 ماه تخلف نکند بلااثر بودن نمرات منفی در مورد وی نیز اجرا خواهد شد.

[irp posts="386" name="نحوه اعتراض به خلافی خودرو (دوبرگی، دوربین و...) و کم کردن خلافی"]

این مقام ارشد راهور ناجا به مرحله سوم نمره منفی و محرومیت از رانندگی پرداخت و گفت: مرحله سوم ابطال گواهینامه است یعنی اگر فردی 20 نمره منفی داشته باشد گواهینامه اش باطل می شود و بعد از یکسال می‌تواند با شرکت در آزمون گواهینامه در صورت قبولی، دوباره رانندگی کند؛ حال اگر فردی در این مرحله بوده و حداکثر 19 نمره منفی کسب کرده باشد اگر به مدت یکسال هیچ تخلفی مرتکب نشود تمام نمرات منفی اش بلااثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت جریمه‌ها در هر سه مرحله به قوت خود باقی است؛ فقط نمرات منفی که متاثر از نوع رفتار راننده است قابل بخشش خواهد بود.

منبع: فارس