Last Updated:

بیمه اُفت قیمت خودرو در حوادث تعریف شود

فرمون

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حق بیمه بدنه خودرو شامل افت قیمت نمی‌شود و شرکت بیمه در محدوده قرارداده بیمه‌گذار عمل کرده و بر همین اساس خسارت را می‌پردازد.

به گزارش فرمون به نقل از خانه ملت، وی ادامه داد: اگر کسی بیمه شخص ثالث بگیرد و در صورت تصادفی که فوتی داشته باشد، بیمه مسئول پرداخت هزینه جانی است. بیمه بدنه نیز همین گونه عمل می‌کند و خسارت وارده به بدنه را پرداخت می‌کند، اما در این شرایط نمی‌توان از بیمه خسارت اُفت قیمت برای خودرویی که بیمه بدنه دارد را دریافت کرد و مابه‌التفاوت قیمت خودرو پس از تصادف را نمی‌شود محاسبه کرد.

یوسفیان ملا در ادامه بیان داشت: البته در صورت خسارت به بدنه و محاسبه آن و تبدیل به ریال، محاکم می‌توانند به آن رای دهند و مقصر هزینه‌ای را برای اُفت قیمت خودرو پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: هیچ جای دنیا شرکت بیمه‌گذار و بیمه کننده خودرو نسبت به قیمت‌گذاری و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به علت تصادف اقدام نمی‌کنند. حال اگر اُفت قیمت خودرو حالت بیمه شدن پیدا کند، می‌توان از بیمه خسارت را دریافت کرد.

وی در پایان گفت: تا کنون این موضوع مطرح نشده و بیمه در محدوده قرارداد خود اقدام به پرداخت خسارت می‌کند. از آنجایی که قیمت خودرو نیز افزایش یافته و احتمال تصادف در شهرهای بزرگ نیز زیاد است، باید تعرفه بیمه افزایش یابد تا خسارت بیشتری توسط بیمه جبران شود.