Last Updated:

چرا بنزین سوپر در جایگاه های سوخت نیست؟

فرمون

نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌ داران سوخت عنوان می کند که اکثر جایگاه‌های سوخت فاقد بنزین سوپر هستند. این درحالیست که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده است که بنزین سوپر در کشور تولید شده و به لحاظ محدودیت های ذخیره سازی و انتقال آن توزیع می شود.

اما مدتی است که دوباره صحبت ها در رابطه با کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت گرم شده و در رسانه های مختلف خبری بار دیگر شاهد این موضوع هستیم که "بنزین سوپر در جایگاه های سوخت نایاب شده است. هرچند این خبر واکنش شرکت ملی پالاش و پخش فرآورده های نفتی را به همراه داشته است.

به گزارش فرمون به نقل از ایسنا، بررسی های میدانی از چندین جایگاه سوخت موجود در سطح تهران نشان از صحت صحبت های نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت دارد و به گفته عطاپور، بنزین سوپر در برخی جایگاه های سوخت وضعیت مطلوبی ندارد و اکثر آنان فاقد بنزین سوپر هستند، درحالی که جایگاه داران هزینه سکو را برای دریافت بنزین سوپر پرداخت می کنند، اما در حال حاضر برای برخی از آنان هیچگونه بنزین سوپری داده نمی شود و در این خصوص وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید پاسخگو باشد.

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی پیش از این اعلام کرده است که بنزین سوپر در پالایشگاه‌های "اراک" و "اصفهان" تولید و در سطح کشور و بین جایگاه داران توزیع می‌شود و طبق قانون، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با استاندارد یورو ۴ است و در حال حاضر بیشتر از میزان تعهد خود بنزین با کیفیت یورو4 تولید و در سطح کشور توزیع می‌کند.