Last Updated:

دنا از مرز 120 میلیون تومان گذشت

فرمون

گزارش روز گذشته بازار خودرو نشان می دهد که نوسان قیمت ها همچنان گریبان گیر بازار خودرو بوده و تنها در عرض یک روز شاهد افزایش میلیون قیمت ها در بازار کشور بوده ایم، به طوری که با مروری بر قیمت 25 آذرماه، می توانیم شاهد افزایش قیمت 8 میلیون تومانی خودروی دنا در بازار 28 آذرماه باشیم.

به گزارش فرمون و به نقل از باشگاه خبرنگاران، مروری بر قیمت خودروهای داخلی مربوط به 28 آذرماه و نوسان قیمت آنان خواهیم داشت.