Last Updated:

دریافت معاینه فنی خودرو چه تغییراتی کرده است؟

سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران اعلام کرد: خودرو‌های تولید ۸۳ به بعد مانند حدود مجاز قبلی بررسی می شوند و برای ارزیابی خودرو‌های قدیمی‌تر هم تسهیلاتی قائل شده ایم.

حسین مقدم در گفتگوی ۱۸:۳۰ درباره تغییرات دریافت معاینه فنی خودرو گفت: آنچه که در برخی رسانه‌ها اعلام شده مبنی بر اینکه شیوه دریافت معاینه فنی سختگیرانه شده این طور نیست، بلکه از ابتدای ابان ماه در این تغییرات شاخص لامبدا (نسبت میزان اکسیژن به سوخت) حذف شده که به صورت سیستماتیک این تغییرات در سامانه ملی معاینه فنی سیمفا اعمال و اصلاح شده است.

او از مزایای این طرح گفت: در این باره برای نخستین بار تکلیف خودرو‌های برقی، هیبریدی، سنگین و گازسوز مشخص شده است.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران سپس به پیش بینی سه رنگ زرد، سبز و آبی در معاینه فنی اشاره و خاطرنشان کرد: این سه رنگ نشان دهنده معاینه فنی معمولی، برتر و ویژه است و از آماده شدن زیرساخت‌ها برای کلان شهر‌ها حکایت دارند که طی ان کلان شهر‌ها می توانند از یکی از حدود مجاز ابلاغ شده با فراوانی رنگ ابی استفاده کنند.

مقدم سپس با دسته بندی خودرو‌ها به دو گروه تولید ۸۳ به بعد و خودرو‌های تولید پیش از ۸۳ گفت: خودرو‌های تولید ۸۳ به بعد شامل همان حدود مجاز قبلی هستند و برای خودرو‌های قدیمی‌تر تسهیلاتی قائل شده ایم.

مقدم در خصوص مشکلات شهروندان و صف طویل مراکز معاینه فنی گفت: آبان ماه سال گذشته با شروع مرحله دوم طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی خودرو‌ها با دوربین در تمام سطح شهر در حدود ۲۲۰ هزار خودرو به مراکز مراجعه کرده‌اند، اما با ارائه فراخوانی در مهرماه مبنی بر مراجعه این خودرو‌ها قبل از آبان و افزایش ساعات کاری مراکز، هیچ‌گونه صفی در مراکز وجود ندارد.