Last Updated:

گازوئیل گران می شود

عضو هیأت عامل سازمان راهداری با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت گازوئیل گفت: با افزایش قیمت دوم این محصول، اتصال آن به کارت سوخت کامیون دیگر توجیهی ندارد.

فرامرز مداح در مورد اتصال‌ نرخ دوم گازوئیل ( تومانی) به کارت سوخت کامیون‌ها به فارس گفت: درحال حاضر عرضه سوخت گازوئیل به کامیون‌ها بر اساس پیمایش با دو نرخ 300 و 600 تومانی هر لیتر عرضه می‌شود که نرخ دوم آزاد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ‌کامیون‌ها بر اساس پیمایش سهمیه گازوئیل 300 تومانی را دریافت می‌کنند اما ممکن است کامیونی در این ماه نیازمند تردد بیشتر باشد که در این صورت سوخت 600 تومانی از طریق کارت سوخت جایگاه‌دار دریافت می‌کند. در راستای کاهش قاچاق سوخت، اتصال نرخ دوم گازوئیل را به کارت سوخت‌ کامیون‌ها پیشنهاد دادیم که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابتدا این موضوع را پذیرفت اما در نهایت مورد پذیرش واقع نشد.

این عضو هیات مدیره ادامه داد: دوستان ‌مدعی شده‌اند ممکن است جایگاهداران از این موضوع سوء استفاده کنند. بنابراین شرکت پالایش و پخش در مقابل این موضوع مقاومت می‌کند و به دنبال این است که نرخ دوم گازوئیل را افزایش دهد. ‌بنابراین معتقد است ‌با این حساب دیگر لازم نیست نرخ دوم به کارت سوخت متصل شود

مداح با اشاره به آمار قاچاق سوخت به دلیل غیرواقعی بودن نرخ گفت:‌ قطعاً زمانی که نرخ سوخت گازوئیل به نرخ آزاد نزدیک می‌شود‌، توجیه قاچاق سوخت از بین می‌رود. قیمت یک لیتر گازوئیل در بیرون از مرزها امروز ‌بیش از 4 هزار تومان بوده که مشوقی برای قاچاق سوخت است.