Last Updated:

حمایت وزارت صنعت هم قطعه سازان را به تسهیلات نرساند!

فرمون

دبیر انجمن قطعه سازان ایران گفت: پرداخت تسهیلات به قطعه سازان با مشکل مواجه شده است و با وجود حمایت وزارت صنعت، گویا قرار نیست این تسهیلات به قطعه سازان پرداخت شود.

مازیار بیگلو، با بیان این مطلب، افزود: با وجود اینکه مصوبه پرداخت تسهیلات به قطعه سازان مربوط به آذر و دی سال 1397 بوده است، تا کنون اقدام مثبتی در خصوص این پرداخت انجام نشده است.

وی اظهار داشت: مراجعات ما به نهادهای مربوطه بی نتیجه بوده است چرا که بانک های عامل در این مصوبه ملاحظاتی دارند و بانک مرکزی هم بانک های عامل را طرف حساب قطعه سازان می داند.

[irp posts="4480" name="اجرت و دستمزد تعمیر پراید در سال 98"]

بیگلو تصریح کرد: نتیجه عدم پرداخت تسهیلات به قطعه سازان، حجم زیادی از خودروهای ناقص را در خودروسازی ها معطل کرده است و مشکلاتی برای سه گانه مشتری، خودروساز و قطعه ساز ایجاد شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط نه چرخ خودروسازان می چرخد، نه مشتری به خودروی خود می رسد و نه قطعه سازان به منابع مالی مورد نیاز دسترسی دارند.