Last Updated:

احتمال افزایش قیمت خودرو با رشد قیمت ارز نیمایی

شرایط فعلی بازار خودرو به گونه ای است كه پیش بینی را سخت و گاهی غیر ممكن می سازد، در شرایط فعلی برای تحلیل قیمت خودرو باید گفت که قیمت ارز نیما در تلاش است تا به نرخ ارز آزاد نزدیك شود، و شاید این امر سبب گرانی قیمت ها شود.

چنانچه قیمت ارز نیما که حدود 8000 تومان بود به محدوده ارز آزاد همان 11000 تومان برسد با این حساب قیمت خودرو باید در حدود 35 درصد رشد کند چراکه در شرایط این چنینی چاره دیگری ندارد.

آنچه مسلم است در شرایط فعلی كه قیمت ها رشد چشمگیر داشته اكثر خریداران به دنبال شرایط اقساطی هستند چرا كه با توجه به شرایط تورمی باور دارند كه مبلغ پرداخت اقساط سال های آینده با توجه به تورم نسبت به اقساط موجود به لحاظ ارزشی كاهش پیدا می کند.

از سوی دیگر دغدغه اصلی خریداران بجز مساله شرایط فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعه می باشد كه این روزها برای اكثر نمایندگی ها سخت است اما هنوز برخی خودروسازان كه تولید دارند سعی در تامین مناسب قطعه یدكی در شرایط فعلی دارند.

همین امر موجب شده بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی توجه خود را به سمت چینی های مونتاژی چون شرایط فعلی بازار خودرو به گونه ای است كه پیش بینی را سخت و گاهی غیر ممكن می سازد، در شرایط فعلی برای تحلیل قیمت خودرو باید گفت که قیمت ارز نیما در تلاش است تا به نرخ ارز آزاد نزدیك شود، و شاید این امر سبب گرانی قیمت ها شود. که در ایران دارای جوینت ونچر است و یا جک به علت شرایط خوب فروش و تامین قطعات سوق دهند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه های گوناگون ،هزینه های مازادی نیز بر خودروسازان تحمیل می شود که در نهایت بر قیمت تاثیر می گذارد.

منبع: عصر خودرو