Last Updated:

جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث 1401

فرمون

طبق آیین نامه اجرایی ماده (19) قانون مسئولیت مدنی، حرکت وسیله نقلیه نه تنها بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است، بلکه طبق قانون، دارندگان اینگونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه‌نامه یاد شده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه دهند. در صورتی که وسیله نقلیه ای فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیکترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کند. مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر مبلغ 50 هزار تومان است. البته این مبلغ جریمه در سال 1401 حدود 12 درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این نداشتن بیمه نامه خودرو برای رانندگان بسیار خطر ساز است چرا که در صورت تصادفات، حتی در تصادفاتی که عابر پیاده بی مبالاتی کرده باشد، مسئول جبران خسارت بر عهده راننده و یا دارنده خودرو است که با توجه به مبالغ سنگین دیه، نتایج غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

 اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟

یکی از عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث و یا تمدید نکردن به موقع آن، این است که پلیس شما را جریمه می‌کند و همچنین ماشین شما به پارکینگ منتقل می‌شود. بعد از این شما باید ‌بیمه‌نامه شخص ثالث را به همراه جریمه دیرکرد آن بخرید تا بتوانید ماشین خود را از پارکینگ نیروی انتظامی بیرون بیاورید. همچنین به جز جریمه پلیس، شما باید جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث را هم پرداخت کنید.

سخت ترین عقوبتی که نداشتن بیمه برای شما به همراه دارد، در زمان حادثه و پرداخت خسارت است. اگر شما بیمه ثالث نداشته باشید یا آن را تمدید نکرده باشید و در حادثه ای شما مقصر شناخته شوید، تمام خسارت‌ها را باید خودتان از جیب پرداخت کنید. چه خسارت جانی باشد چه مالی.

حتی اگر در همین شرایط شما مقصر حادثه نباشید، باز هم نمی‌توانید خسارت خود را از بیمه بگیرید.

آیا در صورت همراه نداشتن بیمه نامه هم خودرو جریمه می شود؟

اما اقدامات پلیس به منظور توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ صرفا در شرایطی مجاز است که خودرو به طور کلی فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد در غیر اینصورت اگر راننده قبلا اقدام به بیمه نمودن خودرو نموده باشد ولی بیمه نامه شخص ثالث همراه وی نباشد مطابق ماده 4 آیین نامه فوق می تواند از پلیس بخواهد مراتب بیمه نامه را از سامانه بیمه مرکزی استعلام نماید ، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام نماید و فقط و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

 

 

مشکلات دیرکرد در تمدید بیمه شخص ثالث

عدم تمدید بیمه خودرو در زمان تعیین شده و اتمام آن، علاوه بر جریمه دیرکرد بیمه مشکلات دیگری را نیز برای صاحب خودرو به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات موجود در این زمینه، جریمه شدن خودرو و توقیف آن است. به این معنی که در صورت شناسایی پلیس راهنمایی و رانندگی، انتقال خودر به پارکینگ قطعی است. در این مورد علاوه بر پرداخت جریمه ها فرد می بایست روال اداری طولانی را نیز طی نماید.

یکی دیگر از مشکلات عدم تمدید به موقع غیرقابل انتقال بودن خودرو است. به این معنی که تا زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت جریمه دیرکرد بیمه، صاحب خودرو نمی تواند اتومبیل خود را بفروشد و آن را به نام فرد دیگری انتقال دهد. زیرا تعویض پلاک برای خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث انجام نمی شود. این مسئله نیز خود باعث صرف هزینه جداگانه و زمان بیشتری است.

در مواردی که خودروی بدون بیمه شخص ثالث آسیب دیده باشد و مقصر محسوب نشود. در زمان اقدام برای دریافت غرامت از بیمه مقصر، شرکت بیمه ای مقصر حادثه می تواند به دلیل بیمه نبودن طرف مقابل از پرداخت خسارت خودداری کند.

 

 

محاسبه جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث

طبق قانون، داشتن بیمه شخص ثالث اجباری است؛ لذا برای افرادی که قانون‌شکنی کنند و بدون داشتن بیمه‌نامه برای خود و افراد جامعه خطرآفرینی می‌کنند، جریمه دیرکرد نیز در نظر گرفته می شود. میزان جریمه‌های بیمه ثالث در همه شرکت‌های بیمه به صورت روز شمار محاسبه می‌شود و هر روز که از تاریخ تمدید بگذرد بر مبلغ جریمه اضافه می‌شود. میزان نرخ جریمه بیمه خودرو بر اساس تعداد سیلندر و بر اساس نوع خودرو که سواری یا بارکش و حتی بر اساس ظرفیت باری خودرو و … و به صورت روزانه تعیین می‌شود. جریمه دیرکرد بیمه ثالث بخشیده نمی‌شود.

جریمه دیرکرد روزانه بیمه شخص ثالث در سال 1401 به صورت زیر است:

  • خودروهای کمتر از ۴ سیلندر: ۶,۴۲۲ تومان
  • خودروهای پراید، پیکان و سپند: ۷,۶۰۵ تومان
  • سایر خودروهای ۴ سیلندر : ۸,۷۱۶ تومان
  • خودروهای بیشتر از  ۴ سیلندر: ۹,۷۵۵ تومان

دیرکرد بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم خسارت را از بین نمی‌برد و حداکثر جریمه دیرکرد برای یک سال محاسبه می شود. یعنی اگر چند سال بیمه نباشید، جریمه دیرکرد تنها برای یک سال محاسبه و پرداخت می شود.

اگر حین تصادف بیمه نامه نداشته باشیم چه می شود؟

اگر فردی بیمه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف کند و مقصر هم شناخته شود، در دو حالت موضوع برای او رسیدگی می شود؛ یکی در حالت خسارت‌های مالی و دیگری در حالت خسارت‌های جانی. در حالت خسارت‌های مالی، پرداخت خسارت تماما بر عهده راننده مقصر است و هیچ راه حلی برای عدم پرداخت این دین وجود ندارد. در حالت خسارت‌های جانی، چون خودرو بیمه ندارد، خسارت وارده به اشخاص ثالث را صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می کند، ولی می تواند بعد از تسویه از راننده مسبب حادثه خسارت را بازیابی کند.

برای اطمینان می توانید خلافی خود را از طریق فرمون استعلام و پرداخت کنید