Last Updated:

ماجرای معاینه فنی ۱۵۰ هزار تومانی در تهران

فرمون

با توجه به گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز معاینه فنی به شدت برخورد خواهد شد و هیچ گونه ملاحظه‌ای در این رابطه صورت نمی پذیرد

سید نواب حسینی منش در مورد معاینه فنی 150 هزار تومانی از مرکز خاوران با واسطه‌گری بعضی شورایاران اظهار داشت: در محور اتوبان امام رضا (ع) (خاوران) چندین مرکز معاینه فنی خودرو در حال فعالیت است که تنها دو مرکز خاوران و امام رضا (ع) در حیطه شهر تهران (منطقه15) تحت نظارت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و نظارت بر دیگر مراکز بر عهده وزارت کشور است.

وی در ادامه توضیح داد که همه این مراکز به واسطه واقع شدن در محور خاوران به نام مرکز خاوران شناسایی می‌شوند و با عنایت به اهمیت اصالت و صحت صدور معاینه فنی، این ستاد در همه مراکز معاینه فنی بخش خصوصی جهت کنترل و تشدید نظارت نسبت به استقرار ناظر مقیم در هر مرکز اقدام می‌کند.

[irp posts="5670" name="نرخ جدید معاینه فنی خودروها در سال 98 اعلام شد"]