Last Updated:

مقایسه قیمت بنزین در کشورهای جهان بر اساس سطح درآمد سرانه

فرمون

قیمت بنزین در اکثر کشورهای جهان جست و‌خیز زیادی نشان داده و میانگین قیمت جهانی آن در سه ماهه پایانی سال 2018، 9 درصد کاهش یافته است و با بررسی مقایسه قیمت بنزین در کشورهای مختلف در این بازه زمانی، اعداد مختلفی را در حوزه قیمت بنزین تجربه می‌کنند.

پایگاه اینترنتی بلومبرگ در جدیدترین تحلیل خود به بررسی و مقایسه قیمت بنزین و اقتصادی بودن آن نسبت به درآمد مردم در 61 کشور جهان پرداخته است. تحلیلی که می‌تواند نشان‌دهنده حال مردم در حین پر کردن یک باک خودرو در پمپ بنزین باشد.

مردم جهان چه سهمی از درآمد خود را صرف خرید بنزین می‌کنند؟

این گزارش، اطلاعات مربوط به بنزین در 61 کشور را نشان می‌دهد. این اطلاعات براساس متوسط قیمت بنزین و قدرت خرید مردم با توجه به میزان درآمد روزانه آنها به ازای هر لیتر بنزین تنظیم شده است.

قیمت بنزین براساس داده‌های سایت ” GlobalPetrolPrices.co” در هفته پایانی آن فصل در این فهرست قرار گرفته است. قیمت منطقه‌ای بنزین براساس قیمت روز ارز در بعداز ظهر همان روز محاسبه می‌شود. بلومبرگ در این گزارش از داده‌های صندوق‌بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بهره می‌برد. (این گزارش براساس قیمت روز بنزین در ماه آوریل گردآوری شده است)

آمار مربوط به درآمد، با توجه به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی در آن ناحیه و با توجه به اعلام‌های کشوری و بین‌المللی برآورد می‌شود.

آمار مربوط به ونزوئلا با توجه به نرخ تغییرات بازار سیاه این کشور و با قدرت برابری “بولیوار” نسبت به دلار در آن‌روز محاسبه شده است. آمارهای ایران نیز با توجه به قیمت روز ارز از منابع سازمان ملل اخذ شده‌اند.

جدیدترین داده‌های استفاده شده در این گزارش مربوط به سه ماهه پایانی سال 2018 هستند.

ایران (صادرکننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.14 دلار =14 سنت ( هر یک دلار مساوی 100 سنت است)

متوسط درآمد روزانه مردم: 7.93 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 1.78درصد

آمریکا (یکی از سه کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان – وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.69 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 171.28 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 0.40 درصد

کانادا (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.90 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 121.19 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 0.75 درصد

بریتانیا (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.54 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 110.37 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 1.40 درصد

آلمان (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.57 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 128.90 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 1.22 درصد

فرانسه (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.61 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 113.70 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 1.42 درصد

چین (بزرگترین وارد کننده نفت جهان):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.04 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 25.25 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 4.13 درصد

ترکیه (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.12 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 23.13 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 4.82 درصد

پاکستان (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.69 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 3.35 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 2.44 درصد

عربستان سعودی (یکی از سه تولیدکننده و صادرکننده بزرگ جهان):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.54 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 63.50 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 0.86 درصد

امارات متحده عربی (صادرکننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.59 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 113.63 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 0.52 درصد

روسیه (یکی از سه تولیدکننده و صادرکننده بزرگ نفت جهان):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 0.66 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 27.00 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 2.43 درصد

نروژ (تولیدکننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.82 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 211.10 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 0.86 درصد

سوئد (وارد کننده نفت):

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: 1.62 دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: 144.19 دلار

میزان قدرت خرید از درآمد روزانه برای یک لیتر بنزین: 1.12 درصد

منبع : عصر ایران