Last Updated:

میزان مصرف بنزین در چند خودروی پرمصرف داخلی

فرمون کارت سوخت

دولت در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفت کارت سوخت را از چرخه سوختگیری کشور حذف کند اما با کاهش ارزش پول ملی میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده و همین موضوع سبب شد که از ۲۲ مرداد ماه امسال عرضه بنزین در جایگاه های سوخت فقط از طریق کارت سوخت صورت پذیرد.

به نقل از صبح نو، در حال حاضر احیای مجدد کارت سوخت سبب کاهش مصرف سوخت نشده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کارت سوخت به یکبار مصرف بنزین ده میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در حال حاضر بسیاری از خودروها هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده و عمده افراد از کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری استفاده می کنند. دولت به دنبال آن است که مردم را به سمت استفاده از کارت سوخت های شخصی هدایت کند. به همین منظور نیز برای سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران محدودیت سوخت گیری قرار داده است.

گفته می شود وزارت نفت به دنبال سهمیه بندی مجدد بنزین و افزایش قیمت آن نیست و در صورت تصمیم گیری برای چنین برنامه‌ای احتیاج به تصمیم گیری در سطوح بالاتر است. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر میزان مصرف بنزین در چند خودرو پرمصرف داخلی: