Last Updated:

قیمت محصولات ایران‌ خودرو با افزایش عرضه کاهش یافت

با تشکیل کمیته‌ ویژه‌ای در ایران‌خودرو، تکمیل خودروهای ناقصی در اولویت قرار گرفته و عزم جدی در زنجیره تامین و تولیدات ایران‌خودرو برای کاهش خودروهای ناقص و به همراه آن کاهش قیمت خودرو  به وجود آمده است.

به گزارش فرمون و به نقل از ایکو‌پرس، با این تصمیم شرکت ایران‌خودرو، از تاریخ ۷ خردادماه سال جاری تولید خودروهای ناقص در این شرکت کاهش یافته و تکمیل خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس آمارها و برنامه‌ شرکت ایران‌خودرو برای تکمیل خودروهای ناقص، از ۷ خردادماه تا صبح روز ۳۱ تیرماه سال جاری حدود ۶۴ هزار خودروی ناقص و در کف کارخانه‌ تکمیل و روانه بازار شده است.