Last Updated:

ساعات کاری مراکز معاینه فنی در تعطیلات 5 و 7 آبان

فرمون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران ساعات کاری مراکز معاینه فنی در روز‌های ۵ و ۷ آبان را اعلام کرد.

حسین مقدم سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران درباره برنامه کاری مراکز معاینه فنی شهر تهران در ۵ و ۷ آبان اظهار داشت: مراکز معاینه فنی سبک شامل مراکز خاوران، امام رضا، شهدای زمان‌آباد و فداییان اسلام است که مرکز خاوران روز یکشنبه ۵ آبان تعطیل است و برای روز سه‌شنبه نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ دایر خواهد بود.

وی افزود: مرکز امام رضا در روز یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ فعال خواهد بود. مرکز شهدای زمان‌آباد نیز در روز یکشنبه و سه‌شنبه از ۷:۳۰ تا ۱۷ فعال است.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، ادامه داد: مرکز معاینه فنی فداییان اسلام یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸ آماده پذیرایی از شهروندان تهرانی خواهد بود.

وی در مورد مراکز معاینه فنی سیار گفت: مرکز شماره ۲ اوشان از ساعت ۸ تا ۱۵ در روز یکشنبه و سه شنبه و مرکز شماره ۴ هنگام در همین روز‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ و مرکز شماره ۷ شهید کلاهدوزی از ۷:۳۰ تا ۱۷ در ۵ و ۷ آبان فعال خواهد بود.