Last Updated:

سهمیه بندی بنزین تاکسی تلفنی و سرویس مدرسه

مابه التفاوت نرخ سوخت در کارت بانکی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی و سرویس مدارس شارژ می شود.

به گزارش فرمون به نقل از شبکه خبر، آژانس های تاکسی تلفنی دوگانه سوز 120 لیتر و بنزین سوز 200 لیتر به صورت ماهانه مابه التفاوت نرخ سوخت 1500 تومان تا 3000 تومان در کارت بانکی آنها شارژ می شود.

همچنین برای ناوگان فعال در حوزه سرویس مدارس متناسب با پیمایشی که اتفاق می افتد برای  ناوگان دوگانه سوز 80 لیتر و ناوگان بنزینی 120 لیتر منظور شده است که باید در سامانه ملی سپند حتما ثبت نام کرده باشند و پس از تایید شهرداری ها فرآیند تخصیص اعتبار به آنها انجام می شود.

[irp posts="9625" name="سهمیه بنزین اسنپ تپسی و تاکسی های اینترنتی"]

آن دسته از آژآنس های تاکسی تلفنی که زیر نظر شهرداری ها ارائه خدمت می دهند از طریق سایتی که به آنها اعلام می شود ثبت نام  خواهند کرد. همچنین آن دسته از آژانس هایی که تحت نظر مجامع امور صنفی هستند توسط همین مجامع ثبت نام می شوند.

پس از راستی آزمایی و فیلتر هایی که هست، اطلاعات این افراد جهت پرداخت ما به التفاوتی که در نظر گرفته شده، به وزارت نفت ارسال می شود.

مطلب پیشنهادی:۲۰۰ لیتر به کارت‌های سوخت جدید تاکسی ون اضافه شد

مطلب پیشنهادی: نحوه ثبت نام در سرویس مدارس سپند