Last Updated:

شرط ارائه کارت سوخت به رانندگان تاکسی

با توجه به گفته های معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی تهران، تنها در صورتی به رانندگان تاکسی کارت سوخت ارائه می شود که پروانه هوشمند معتبر تاکسیرانی داشته باشند.

به نقل از فارس، مهدی ابراهیمی در این زمینه توضیح داد که تمامی تاکسیرانان شهر تهران جهت دریافت، فعال سازی و صدور کارت سوخت المثنی  و حتی تغییر رمز کارت سوخت می بایست دارای پروانه هوشمند معتبر باشند.

[irp posts="6820" name="اگر رمز کارت سوخت خود را فراموش کردیم به کجا مراجعه کنیم؟"]

وی در ادامه افزود همکاری صورت گرفته فی مابین ستاد حمل و نقل سوخت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی با سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تاکسیرانان می توانند برای هرگونه اقدام اداری در خصوص کارت سوخت با مراجعه به هریک از دفاتر هماهنگی امور اداری گواهی لازم را دریافت کرده و به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی مراجعه کنند.

ابراهیمی در انتها یادآور شد که کارت سوخت تنها برای تاکسیرانانی صادر می شود که فعالیت مستمر دارند و مورد تأیید سازمان تاکسیرانی اند.