Last Updated:

شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر در سال 1401

فرمون

متاسفانه با وضعیت این روزهای خودروهای داخلی و جاده ها روزانه شاهد تصادفات بسیاری در جاده ها و خیابان ها هستیم. تصادفاتی که گاه منجر به ایجاد خسارت های جانی و مالی زیادی برای دو طرف می شود. سوالی که این مقاله قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که اگر خدای ناکرده در حادثه ای راننده مقصر خود آسیب ببیند و این رویداد منجر به مرگ و یا قطع عضو و آسیب فیزیکی شود، آیا دیه به او تعلق می گیرد یا خیر؟

زمانی را به یاد بیاورید که برای ثبت بیمه شخص ثالث خودرو مراجعه می کنید و به اجبار باید بیمه حوادث راننده را نیز برای خودرو خود بخرید. همین اجبار در ثبت نام بیمه حوادث راننده بخشی است که پرداخت دیه به راننده مقصر را بر عهده دارد و چنانچه راننده مقصر حادثه، دچار خسارت جانی شود، بیمه حوادث راننده هزینه های او را پرداخت می کند. پس باید بگویم که بله به راننده مقصر هم دیه تعلق می گیرد.

البته در نظر داشته باشید که در قانون قبلی مربوط به بیمه شخص ثالث، تنها خسارت فوت و نقص عضو به راننده مقصر تعلق می‌گرفت، اما در قانون جدید علاوه بر غرامت فوت و نقص عضو، هزینه های پزشکی و دیه جراحات وارد شده نیز به راننده پرداخت خواهد شد.

بنابراین راننده مقصر اگر فوت کند، طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه باید دیه این شخص را به خانواده‌اش پرداخت کند. همچنین اگر راننده مقصر دچار صدمات جرحی شود و آسیب ببیند، شرکت بیمه موظف است که دیه را به خود شخص نیز بپردازد.

همچنین همه رانندگانی که در فاصله سالهای 90 تا 95 دچار خسارت مالی و جانی شده‌اند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه، خسارت دریافت کنند.

دیه راننده مقصر حادثه چقدر است؟

 قوه قضاییه رقم دیه سال 1401 را در ماه‌های غیرحرام 600 میلیون تومان اعلام کرد. میزان پوشش جانی بیمه شخص ثالث در ماه‎‌های حرام( رجب، محرم، ذی القعده و ذی الحجه)  معادل 800 میلیون تومان خواهد بود.

بر اساس ماده ۳ قانون جدید بیمه شخص ثالث، میزان بیمه حوادث رانندگی حداقل برابر با دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام است که معادل با 600 میلیون تومان است. بر اساس ماده 3 قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه وظیفه دارد که برای پوشش خسارت‌های وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث دریافت کند.

در واقع می‌توان گفت که ملاک محاسبه خسارت‌های وارد شده در بیمه حوادث راننده، دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام است، حتی اگر حادثه در ماه حرام اتفاق افتاده باشد.

مطلب پیشنهادی: نحوه تشخیص مقصر تصادفات رانندگی

مدارک مورد نیاز برای دریافت (خسارت) راننده مقصر

 • ‌بیمه‌نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن این ‌بیمه‌نامه
 • گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس
 • گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط
 • مدارک شناسایی راننده مقصر حادثه
 • در صورت بستری یا معالجه در مراکز درمانی: خلاصه پرونده بالینی مقصر حادثه

مدارک مورد نیاز برای دریافت دیه راننده مقصر دارای نقص عضو

 • تصویر صورتحساب هزینه‌های بیمارستانی و مدارک بالینی
 • تصویر نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر
 • تصویر رای منع تعقیب

 

دیه راننده مقصر

مدارک مورد نیاز برای دریافت دیه راننده مقصر فوت شده

 • تصویر برابر با اصل شده معاینه جسد و در صورت ارجاع به کمیسیون پزشکی نتیجه سم‌شناسی تصویر برابر اصل شده
 • جواز دفن تصویر برابر اصل شده
 • گواهی فوت
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود
 • تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه راننده مجروح یا فوت شده

آیا دیه به راننده مقصر بدون گواهینامه تعلق می‌گیرد؟

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، این بیمه خسارت‌های وارد شده به راننده مقصری که گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه نداشته باشد را پوشش نمی‌دهد. در واقع راننده بدون گواهینامه‌ای که در حوادث رانندگی آسیب جانی دیده باشد، نمی‌تواند از بیمه خسارت (دیه) دریافت کند.

در چه صورتی دیه به راننده مقصر پرداخت نمی شود و چه باید کرد؟

پرداخت نشدن هزینه های خسارت برای راننده مقصر تنها دو دلیل دارد یا راننده مقصر گواهینامه رانندگی معتبر ندارد و یا تاریخ اعتبار آن گذشته است و یا حتی بیمه‌نامه شخص ثالث نیز ندارد که در این صورت می تواند برای دریافت هزینه‌های پزشکی از بیمه تکمیلی استفاده کند.

شرایط دریافت هزینه‌های پزشکی راننده مقصر از بیمه تکمیلی

در واقع بیمه شخص ثالث و بیمه تکمیلی به صورت جایگزین یکدیگر استفاده می‌شود. اگر امکان دریافت هزینه‌ها را از بیمه شخص ثالث داشته باشد دیگر امکان دریافت و استفاده از بیمه تکمیلی را ندارد. اما چنان چه به دلیل عدم وجود مدارک لازم، نمی‌تواند از بیمه شخص ثالث بهره گیرد، بیمه تکمیلی یک موقعیت مناسب برای جبران هزینه‌های درمانی راننده مقصر خواهد بود. بنابراین توصیه می شود برای اطمینان از پوشش بیمه ای خود در موارد حادثه بیمه تکمیلی را نیز در بیمه های خود داشته باشید.

چگونه دیه به راننده مقصر پرداخت می شود؟

غرامت رانندگان مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می‌گردد. در ضمن همان طور که گفتیم این غرامت در صورتی پرداخت می‌شود، که جزء استثنائات نباشد و دارای گواهینامه مجاز باشد و اینکه راننده مقصر حادثه فوت کند و یا دچار نقص عضو کلی و یا جزئی شود.

مدت زمان پرداخت دیه راننده مقصر توسط بیمه

پس از طی مراحل یاد شده، بیمه گر باید حداکثر در مدت ۲۰ روز، مبلغ دیه را پرداخت نماید. همچنین در این شرایط، راننده مقصر حادثه برای دریافت هزینه های پزشکی خود، تنها می تواند از بیمه شخص ثالث استفاده کند و از بیمه‌های تکمیلی نمی تواند استفاده نماید. مگر آنکه بیمه شخص ثالث به او تعلق نگرفته باشد.