Last Updated:

تاکسی‌های تهران برقی می‌شوند

فرمون

بنا به گفته محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران پیش از این صحبت هایی در خصوص تاکسی های برقی در پایتخت مطرح شده که بسیار مفید بوده و قابلیت اجرایی شدن داشته اند، اما نکته حائز اهمیت ضمانت اجرای طرح مذکور است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علیخانی توضیح داد که پیش از این نیز طرح هایی در زمینه برقی شدن وسایل حمل و نقل در تهران مطرح شده بود که متاسفانه با شکست مواجه شده اند. به عنوان طرح تبدیل موتورسیکلت‌های پایتخت به دلیل اینکه ضمانت اجرایی نداشت، شکست خورد.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص ضمانت اجرایی برای طرح موتورسیکلت های برقی عنوان کرد که اگر تردد موتورسیکلت ها در یک محدوده خاص از تهران را به نمونه های برقی این وسایل نقلیه محدود کرده و پلیس به عنوان ضابط قانون موظف به اعمال جریمه موتورسیکلت‌های غیربرقی در آن منطقه می شد، ضمانت اجرایی طرح مذکور پیاده سازی شده و تولید و رواج موتورسیکلت های برقی افزایش می یافت.

علیخانی در ادامه افزود در زمینه تامین و خرید موتورسیکلت های برقی نیز اگر طرح های خرید اقساطی ارائه می شد و هزینه 200 هزار تومانی بنزین مالکان موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری به پرداخت اقساط موتورسیکلت های برقی تعلق می یافت ضمانت اجرایی دیگری برای طرح مذکور اعمال می شد که متاسفانه هیچ کدام از موارد فوق اجرایی نشد.

بنا به گفته وی طرح تاکسی های برقی نیز باید با ضمانت اجرایی و در ابتدا در مقیاس کوچک پیاده سازی شود. اگر بخش خصوصی مجاب به سرمایه گذاری در حوزه وسایل نقلیه برقی شود طرح هایی همچون تاکسی ها و موتورسیکلت های برقی به زودی در سراسر کشور پیاده سازی خواهد شد. علیخانی در انتها توضیح داد که با اجرای طرح تاکسی های برقی در پایتخت در مقیاس کوچک و ایجاد ضمانت اجرایی آن، شاهد خواهیم بود که بخش خصوصی نیز وارد میدان شده و کسری بودجه این طرح را تأمین می کند.