Last Updated:

تنها 5 مرکز معاینه فنی در روز چهارشنبه 9 بهمن باز است

فرمون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران درباره ساعت کاری مراکز معاینه فنی برای روز چهارشنبه هفته جاری گفت: تنها 5 مرکز از مراکز معاینه فنی پایتخت در روز چهارشنبه 9 بهمن باز است.

وی گفت: مرکز خاوران و امام رضا (ع) در روز چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14، مرکز شهدای زمان‌آباد از 7:30 تا 18، مرکز فدائیان اسلام از 7:30 تا 17 و مرکز سیار شماره 3 پایانه گیلان از ساعت 8 تا 15 دایر است.

حسین مقدم سرپرست ستادمعاینه فنی خودروهای شهر تهران، درباره ساعات کاری مراکز معاینه فنی اظهار داشت: مراکز معاینه فنی بیهقی و دماوند از روز شنبه 12 بهمن افزایش ساعات کاری خواهند داشت  و بر این اساس مرکز بیهقی تا ساعت 23 و مرکز دماوند تا ساعت 19 فعال خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش تقاضا جهت انجام معاینه فنی دلیل تغییر ساعت این مراکز بود‌ه است گفت: شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین ساعات مراکز به سایت معاینه فنی تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند همچنین شماره تلفن 96006000  جهت اطلاع‌رسانی در این زمینه اعلام شده است.