Last Updated:

طرح زوج و فرد در تبریز اجرا می شود

فرمون

طرح زوج و فرد از روز شنبه در کلانشهر تبریز و با هدف کاهش ترافیک موجود در هسته مرکزی این شهر اجرا می شود.

طرح زوج و فرد خودروها از روز شنبه دوم شهریور در محدوده مرکزی شهر تبریز اجرا می شود.

در این طرح ناوگان حمل و نقل عمومی بدون محدودیت می توانند در محدوده طرح زوج و فرد تردد کنند ولی خودروهای شخصی اجازه ورود به محدوده طرح را ندارند و باید زوج و فرد روزها رعایت شود.

این طرح در محدوده مرکزی کلانشهر تبریز توسط سازمان ترافیک شهرداری تبریز اجرا می شود.