Last Updated:

تشریح فرایند تغییر زمان در سامانه هوشمند چراغ‌ راهنمایی

فرمون

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ فرآیند چگونگی تغییر زمان در سامانه هوشمند چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را تشریح کرد.

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خصوص تغییر ناگهانی و به اصطلاح پرش تایمر چراغ‌های راهنمایی اظهار داشت: چراغ‌های راهنمایی طبق سیستم کنترل مرکزی سامانه اسکتس ( SCATS) عمل می‌کنند؛ اسکتس سامانه‌ای نرم‌افزاری است که براساس مدت زمان مورد نیاز برای هر فاز یا مسیر، به صورت هوشمندانه زمانبندی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد:‌ در تغییر زمانبندی‌ها، این سامانه مجبور می‌شود در برخی مسیرها کاهش زمان ودر برخی معابر افزایش زمان را لحاظ کند و در این مواقع است که این مبحث مطرح می‌شود که چراغ‌های راهنمایی پرش دارند.

این مقام ارشد پلیس راهور در واکنش به این مطلب که برخی شهروندان از تغییر ناگهانی چراغ‌های راهنمایی و پرش چراغ از سبز به قرمز گله‌مند هستند، گفت: در برخی زمان‌ها پرش چراغ‌ها را شاهدیم، یعنی اینکه یک مرتبه چراغ سبز از عدد ۲۰ به ۳ تبدیل می‌شود، اما این تغییر تایم به گونه‌ای نیست که به ناگاه از عدد ۲۰ به چراغ قرمز منتهی شود.