Last Updated:

وجود ظرفیت تولید 30 هزار خودرو برقی در سایپا

فرمون

مدیر پروژه خودرو برقی سایپا مطرح کرد: گروه خودروسازی سایپا ظرفیت تولید حدود 30 هزار دستگاه خودرو برقی را دارد.

رامین فرنیا مدیر پروژه خودرو برقی مرکز تحقیقات سایپا، با بیان این مطلب گفت: در زمینه خودرو برقی دو طرح پایلوت 5 ساله ارائه شده و ظرفیت تولید 25 تا 30 هزار دستگاه خودرو برقی در 9 سال وجود دارد که با همکاری وزارت نیرو و صنعت امید است محقق شود.

وی با اشاره به مشوق‌های توسعه خودرو برقی گفت: در خصوص بحث عوارض و ارزش افزوده، مصوبه وجود دارد. همچنین یک سری زیرساخت‌ها در حوزه برنامه‌ریزی و طرح فهام است که بسیار هوشمندانه به این موضوع پرداخته شده که چگونه شارژ را مدیریت کنیم تا حداقل هزینه و تغییرات را در زیرساخت داشته باشیم و همچنین سرمایه‌گذاری صبا باتری در بحث تولید باتری‌های لیتیومی از جمله این موارد است.