Last Updated:

وقتی طرح سهمیه بندی بنزین دستمایه کارتونیست‌ها می‌شود

فرمون

موضوع سهمیه‌ای شدن مجدد بنزین و اختصاص روزانه یک لیتر بنزین به هر ایرانی، سوژه انتشار کارتونی از جواد تکجو در فارس شد.

وقتی طرح سهمیه بندی بنزین دستمایه کارتونیست‌ها می‌شود