Last Updated:
سهمیه بنزین تا چند ماه در کارت میماند؟

سهمیه بنزین تا چند ماه در کارت میماند؟

فرمون

از ابتدای سهمیه بندی بنزین در آبان ماه سال گذشته، سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت برای خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت ۶ ماه در نظر گرفته شده بود که این مدت زمان از اردیبهشت سال 99، به ۹ ماه افزایش یافته است

افزایش مدت زمان ذخیره بنزین کارت سوخت

همان طور که در بالا گفته شد، مدت زمان ذخیره بنزین در کارت سوخت از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده است و البته بر طبق روال پبش از این، میزان سهمیه ماهیانه برای خودرو‌های شخصی بنزین‌سوز ۶۰ لیتر، دوگانه‌سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای ( ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.ه است.

زمان واریز سهمیه بنزین هر ماه

زمان واریز سهمیه بنزین آخرین روز هر ماه جاری است و افرادی که فاقد کارت سوخت هستند، باید نسبت به پیگیری کارت سوخت المثنی اقدام کرده و از سهمیه بنزین ماهیانه خود برخوردار شوند.

به این معنی که در ساعت 24 آخرین روز هر ماه که همزمان است با ساعات ابتدایی اولین روز ماه بعدی، سهمیه بنزین مطابق دستورالعمل و سهمیه ای که از پیش تعیین شده است، به کارت های سوخت واریز می شود.

 

اعتبار کارت سوخت خودروهای تاکسی و وانت‌ها

برای انواع تاکسی ها، سهمیه بنزین متفاوتی ریخته می شود. بر اساس کارکرد تاکسی و دوگانه سوز بودن یا تک سوز بودن آن، سهمیه‌ها کم و زیاد می شوند. طبق اعلام شرکت پخش فراورده های نفتی تاکسی های بنزینی 400 لیتر، تاکسی های دوگانه سوز 200 لیتر (از ابتدای آذرماه 250 لیتر)، تاکسی بین شهری بنزینی 750 لیتر، تاکسی بین شهری دوگانه سوز 450 لیتر و تاکسی ون شهری بنزینی 600 لیتر، سهمیه بنزین دارند.

اعتبار کارت سوخت خودروهای تاکسی با توجه به اینکه سهمیه بنزین آنها بیشتر از یک خودروی سواری است، یک ماه است. به این معنی که اگر یکی از خودروهایی که بالا نام بردیم، سهمیه یک ماه خود را به هر دلیل استفاده نکند، سهمیه او سوخت می شود و در ماه جدید سهمیه جدید برای او لحاظ می شود. این قانون برای وانت ها نیز اجرا می شود.