Last Updated:

عواقب صحنه‌سازی در تصادفات رانندگی

فرمون

به گفته رئیس پلیس راه استان کرمانشاه، در صورتی که افراد نسبت به صحنه سازی صوری تصادفات اقدام کنند مطابق با قانون به حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

به گزارش فرمون به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری در این خصوص توضیح داد که افرادی که نسبت به انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی تصادفات، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی اقدام کرده و وجوهی را بابت خسارت دریافت می کنند آگاه باشند که این عمل آن ها خلاف قانون بوده و مجازات حبس تعزیری و دریافت جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی در انتظار آن ها خواهد بود.

وی همچنین عنوان کرد که اشخاصی که برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی می کنند نیز به حبس محکوم شده و به علاوه راننده اصلی نیز چنانچه تبانی کرده باشد به مجازات جرم تبانی محکوم خواهد شد.