Last Updated:

چه کسانی از تخفیفات طرح ترافیک بهره‌مند هستند؟

فرمون

بنا به گفته مدیر واحد ساماندهی محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیک، دریافت کنندگان تخفیف های عوارض طرح ترافیک تا یک ماه فرصت دارند حساب شهروندی خود را شارژ کنند. به گزارش فرمون و به نقل از فارس، عمار سعیدیان فر در این خصوص توضیح داد که مطابق با مصوبه شورای شهر تهران خبرنگاران و بیماران خاص و معلولین از تخفیف 90 درصدی طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) برخوردار هستند. به علاوه ساکنین محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودی هوا، نیز از تخفیف 50 درصدی برخوردار هستند و همچنین یک خروج قبل از ساعت 8:30 صبح و یک ورود بعد از ساعت 17 رایگان خواهند داشت.

به گفته سعیدیان‌فر از ابتدای تیرماه عبور از محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد) نیز مشابه طرح ترافیک به عوارض تردد نیازمند است که عوارض آن نصف طرح ترافیک بوده و از طریق سایت تهران من پرداخت می شود. هچنین برای ترددهای زیر 20 روز عوارض محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد) رایگان است. مدیر واحد ساماندهی محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیک ادامه داد: افرادی که معاینه فنی برتر برای خودروهایشان داشته باشند نیز از تخفیف 25 درصدی برخوردارند.

همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه از تخفیف 50 درصدی برخوردار بوده و اگر سه سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ کنند تخفیف 70 درصدی خواهند داشت. وانت بارها نیز در صورتی که یک باربرگ از سامانه بارانه دریافت کنند تخفیف 70 درصدی خواهند داشت در غیر این صورت تخفیف 50 درصدی به آن ها تعلق می گیرد. سرویس‌های مجاز مدرسه و خودروهای آموزش رانندگی نیز تخفیف 70 درصدی داشته و پلاک‌های ویلچر بدون احتیاج به پرداخت عوارض مجاز به عبور و مرور از محدوده کنترل آلودگی هوا می باشند.

به گفته سعیدیان‌فر شهروندان لازم است که حساب خود را شارژ کنند چرا که در غیر این صورت با دو جریمه عوارض و پلیس مواجه خواهند شد. یک ماه فرصت به رانندگان داده شده که حساب خود را شارژ کنند و افرادی که در حساب شهروندی خود اعتبار کافی داشته باشند در صورت ورود به طرح نیز تخفیف 20 درصدی خواهند داشت. وی در انتها نیز توضیح داد که عبور و مرور از ناحیه مذکور در زمان‌های غیر اوج (بعد از ساعت 10 صبح ورود و قبل از 16 خروج) تخفیف 30 درصدی به همراه خواهد داشت و عکس این موضوع 50 درصد به هزینه های طرح اضافه خواهد کرد.