Last Updated:

نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی (قسمت دوم)

فرمون

تصادف در سبقت غیرمجاز

تصادف در سبقت غیرمجاز

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره 1 اقدام به سبقت از سمت راست وسیله نقلیه شماره 2 می‌کند .

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره 1 به علت سبقت از سمت راست  نسبت به وسیله  نقلیه شماره 2 تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده 132 آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه‌ای را که در جهت آنان حرکت می‌کنند دارند، در محل‌های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ‌ راهنما و یا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود. با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد مجاز خواهد بود.

تصادف در کوچه‌ها

تصادف در کوچه‌ها و خیابان‌ها

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره 1 بدون رعایت حق تقدم اقدام به گردش به سمت چپ می‌کند که از ناحیه پهلو یا جلو با وسیله نقلیه شماره 2 برخورد می‌کند

گاهی اوقات آثار خط ترمز به جای مانده از وسیله نقلیه شماره 2 نشان دهنده سرعت غیر مجاز وسیله نقلیه شماره 2 است که کارشناس بازدید کننده با توجه به مستندات قانونی می‌تواند وسیله نقلیه شماره 2  را به نسبت تقصیر، مقصر اعلام کند.

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره 1 به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله نقلیه شماره 2 تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده 140 آیین نامه راهنمایی و رانندگی

وسیله نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب، گردش یا دور زدن هستند حق تقدم دارند.