Last Updated:

واگذاری ایران خودرو و سایپا در دستور جلسه کمیسیون اقتصاد

فرمون

یکی از دستورات جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، تصمیم گیری برای خروج کامل دولت از شرکت‌های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی‌گری در این شرکت ها مانند ایران خودرو و سایپا است.

به گزارش پرشین خودرو، فردا صبح در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت درباره خروج کامل دولت از شرکت‌های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی‌گری تصمیم گیری خواهد شد.

براساس این گزارش، ایران خودرو و سایپا جز لیست شرکت های مورد نظر برای واگذاری سهام دولت است.

تصمیم به واگذاری سهام دولت در این دو خودروسازی با موافقت وزارت خانه های اقتصادی نیز همراه شده است بطویکه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش تر اعلام کرده بود که قرار است سهم دولت در شرکت های خودروسازی بزرگ به تدریج واگذار شود و این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.